LEGEA nr.101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor

LEGEA nr.101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor Textul actului publicat în M.Of. nr. 393/8 mai. 2006   Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de…

S.C. Romprest Energy in Ramnicu Valcea

Articole în presă privind  integritatea desfăşurării activităţii S.C. Romprest Energy în Râmnicu Vâlcea. Subscrisa S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Str. Izbiceni, nr. 117 -119, sector 1, București, înregistrată la ORC București sub nr. J40/329/2012, Cod Fiscal RO 22762032,  emitem următorul. În cadrul articolelor din media scrisă şi vizuală, făcându-se referire…