LEGEA nr.101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor

LEGEA nr.101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor Textul actului publicat în M.Of. nr. 393/8 mai. 2006   Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de…