Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata 2014. Lege nr. 211/2011 republicata 2014

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata 2014. Lege nr. 211/2011 republicata 2014 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 220 din 28 martie 2014 Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din…

LEGEA nr.101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor

LEGEA nr.101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor Textul actului publicat în M.Of. nr. 393/8 mai. 2006   Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de…