Articole în presă privind integritatea desfăşurării activităţii S.C. Romprest Energy în Râmnicu Vâlcea.
Subscrisa S.C. ROMPREST ENERGY S.R.Lpersoană juridică română, cu sediul în Str. Izbiceni, nr. 117 -119, sector 1, București, înregistrată la ORC București sub nr. J40/329/2012, Cod Fiscal RO 22762032, emitem următorul.

COMUNICAT DE PRESĂ

În cadrul articolelor din media scrisă şi vizuală, făcându-se referire la modalitatea de efectuare necorespunzătoare a activităţii de către subscrisa S.C. Romprest Energy S.R.L., facem urmatoarele menţiuni:

SC ROMPREST ENERGY SRL (lider al asocierii cu datele de identificare mentionate in antet), este singurul operator autorizat, ce deţine exclusivitatea prestării serviciului de salubritate la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea, în baza Contractului de delegare nr.23205/26.06.2015 încheiat cu Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Conform Caietului de sarcini, emis de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale se face pe trei fluxuri de deşeuri separate: deşeurile reziduale, biodeşeuri şi deşeuri reciclabile. Deşeurile reziduale mixte, cum mai sunt denumite în Caietul de sarcini, ar fi trebuit să fie transportate la Depozitul ecologic Feţeni, biodeşeurile la staţia de compost Răureni şi deşeurile reciclabile la o instalaţie de sortare propusă de către Operator – art. 28 din Caietul de sarcini. Pe motiv că Autorizaţia de mediu a depozitului de la Feţeni conţine o notă în care se precizează că anumite categorii de deşeuri, printre care şi “deşeurile municipale amestecate”, ar trebui să facă obiectul unei metode fezabile de valorificare, reprezentanţii DADP, direcţie din cadrul Primăriei care administrează depozitul de deşeuri, refuză să primească în depozit fracţia de deşeuri reziduale mixte colectată de pe raza municipiului. În Regulamentul serviciului public de salubrizare a Municipiului Râmnicu Vâlcea deşeurile reziduale mixte sunt definite ca fiind deşeuri municipale şi asimilate – art.4, pct. 4.12 din regulament. Deci acest flux se identifică cu deşeurile municipale amestecate, aşa cum le-a identificat şi DADP şi Agenţia de mediu şi celelalte instituţii implicate. În Caietul de sarcini nu se prevede decât că vom transporta deşeurile la depozitul ecologic de la Feţeni şi nimic mai mult. Activităţile de sortare şi valorificare a deşeurilor nu ne-au fost delegate nouă, decât pentru deşeurile reciclabile, nefiind vorba despre o delegare propriu-zisă, ci despre o sarcină suplimentară. Dacă activităţile de sortare şi valorificare a deşeurilor, care conform legii 101/2006 sunt activităţi de sine stătătoare în cadrul serviciului de salubrizare şi nu ne-au fost delegate nouă prin licitaţia la care am participat, sau altui operator printr-o altă licitaţie, atunci ele au rămas în sarcina Primăriei care are competenţa exclusivă în domeniu, de a presta activităţile în gestiunea proprie sau de a delega gestiunea lor.

În ciuda tuturor acestor probleme am încercat să gasim soluţii la această problemă:

  • am încheiat contract cu staţia de sortare Drăgăşani, însa acesta a fost reziliat în mod nelegal şi abuziv după o lună de derulare;
  • am încheiat contract de depozitare la depozitul de la Balş, însa, în urma notificării făcute de noi la ANM, s-a constatat că depozitul nu mai este autorizat, deşi municipalitatea Drăgăşani şi Urban S.A. depozitau deşeuri în acest depozit;
  • am fost nevoiţi să ne deplasăm de la depozitul ecologic Feţeni la staţia de sortare/tartare deşeuri Rom Waste Solution S.R.L. de la Chiajna, judeţul Ilfov, distanţa fiind de 370 km dus-întors, în momentul de faţă nemaifiind primiţi;
  • în baza principiul proximităţii, corelat cu principiul autonomiei, prevăzute de Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, prin care se stabileşte că deşeurile trebuie să fie tratate şi eliminate cât mai aproape de sursa de generare, am trimis adrese în vederea acceptării la depozitare către CMID Albota (jud. Argeş), CMID Cristian (jud. Sibiu), unde am primit răspunsuri nefavorabile şi către Staţia de sortare care se află în administrarea SC URBAN SA, faţă de care nu am primit niciun răspuns.
  • încă din prima lună de contract, în vederea unei bune desfăşurări a activităţii, deşi contractul nu conţine o clauză în acest sens, am întreprins demersuri de a soluţiona problema sortării deşeurilor, prin încheierea unui contract cu firma New Recycling, care deţine utilajele necesare, însa autorităţile locale refuză să autorizeze orice amplasament pe care încercăm să desfăşurăm această activitate, găsind tot felul de motive birocratice.
  • am propus soluţia de a amplasa utilaje mobile(pe roţi) pentru realizarea sortării, în depozitul de la Feţeni, însa ne lovim de aceeaşi problemă – refuzul de autorizare absolut abuziv şi nejustificat.

Deci este mai mult decât evident că, în ciuda faptului că nu avem o astfel de obligaţie, noi am depus toate diligenţele pentru a realiza sortarea deşeurilor reziduale, dar aceste eforturi s-au lovit de refuzurile abuzive ale autorităţilor şi intervenţia Gărzii de Mediu.

Faţă de aspectele menţionate, aducem la cunoştinţă că Romprest Energy depune toate diligenţele în vederea respectării obligaţiilor contractuale şi, din respect pentru cetăţenii Municipiului Râmnicu Vâlcea, a continuat să găsească soluţii spre a soluţiona situaţia prezentată, asigurându-i de desfăşurarea activităţii în cele mai bune condiţii.