Servicii

Colectarea și transportul deșeurilor

Serviciul de colectare și transport al deșeurilor reprezintă o componentă esențială a sistemului de gestionare a deșeurilor. Acesta constă în colectarea și transportul deșeurilor de la sursele de generare (gospodării, întreprinderi, instituții etc.) către locurile de tratare, depozitare sau reciclare.

Salubrizare

Serviciul de salubrizare se referă la activitățile și operațiunile menite să asigure curățenia și igiena într-o anumită zonă sau comunitate. Acest serviciu are ca obiectiv principal gestionarea corectă a deșeurilor, menținerea spațiilor publice în condiții de curățenie și prevenirea poluării mediului …

Vidanjare

Serviciul de vidanjare este un proces specializat în care un vehicul special, cunoscut sub numele de vidanjor, este utilizat pentru a extrage și transporta deșeurile lichide sau sedimentele dintr-un recipient sau sistem. Acest serviciu este des întâlnit în gestionarea eficientă a apelor …

Sortarea deșeurilor

Serviciul de sortare a deșeurilor este un proces complex și esențial în gestionarea responsabilă a reziduurilor pentru a minimiza impactul asupra mediului și pentru a permite reciclarea eficientă a materialelor

Campanie DDD

Serviciul de deratizare, dezinsecție și dezinfectare (DDD) reprezintă un ansamblu de măsuri menite să combată și să prevină prezența rozătoarelor, insectelor și a agenților patogeni într-un mediu dat.